Bolnička 44
23000 Zrenajnin, Srbija
+381 23 515 971
+381 63 1475 345
office@ultranet.rs
info@ultranet.rsLAN MREŽE


Projektovanje računarskih mreža


Projektovanje mreža je veoma opsežan i ozbiljan posao, koji zahteva pre svega dobro planiranje uzevši u obzir sve zahteve korisnika. Pre nego sto pristupimo izvođenju radova na postavljanju kablova i ostale opreme, neophodno je do detalja razraditi projekat mreže.

Jedan takav projekat sadrži procenu utroška materijala, rokova za izvodjenja radova, trase kojima ce se kablirati prostor, pozicije računara i servera i naravno troškove radova. Naša firma radi projektovanje, kao i samo izvođenje radova na terenu.
OPREMA

Ugradnja mrežne i prateće opreme vodećih svetskih proizvođača

ISKUSTVO

Dugogodišnje iskustvo u projektovanju i impelementaciji mrežnih sistema

GARANCIJA

Garancija na izvedene radove i opremu


Izgradnja računarskih mreža

Nakon izrade projekta prelazi se na kabliranje, najčešće se koriste mreže u formi zvezde kako bi u slučaju prekida rada jednog dela mreže ostatak sistema i dalje nesmetano nastavio da radi. U slučaju višespratnog kabliranja pristupa se i vertikalnom kabliranju kojim se povezuju mreže na svakom spratu. Zbog ograničenja u dužini kablova, na svakom spratu postavljaju se kabineti u kojima se instalira određena aktivna oprema koja omogućava komunikaciju računara. Svi kablovi se postavljaju u već postojeće ili u nove kanalice, zavisno od potrebe i želja korisnika.

Po završetku izrade mreže korisnik dobija kompletnu dokumentaciju i projekat kabliranja, kao i izveštaj testiranja kvaliteta i brzine svih trasa i kablova u toj mreži.