Bolnička 44
23000 Zrenajnin, Srbija
+381 23 515 971
+381 63 1475 345
office@ultranet.rs
info@ultranet.rsWLAN MREŽE


Primena WLAN MREŽA

Primenjuje se na mestima gde žičanu infrastrukturu nije moguće postaviti ili je cena uvođenja takve strukture previsoka. Osim toga, poseduje neke osobine koje predstavljaju veliku prednost u odnosu na žičano umrežavanje, kao što su mobilnost klijenata, laka mogućnost proširivanja i brzo i jeftino uspostavljanje mreže privremenog trajanja.

POVEZIVANJE LOKACIJA

ukoliko posedujete više lokacija u jednom gradu, a tehnički je izvodljivo, možete sve lokacije povezati u jednu LAN mrežu. Prednost ovakvog povezivanja ogleda se u drektnom smanjenju troškova kao što su zakup internet linka, kupovina rutera, konfigurisanje mreža itd…

HOTSPOT

u okviru Vaše kompanije možete postaviti jedan ili više uređaja za bežično povezivanje i na taj način kako vašim zaposlenim, tako i posetiocima omogućiti pristup internetu za mobilne telefone, lap top računare, tablete.
OPREMA

Ugradnja mrežne i prateće opreme vodećih svetskih proizvođača

ISKUSTVO

Dugogodišnje iskustvo u projektovanju i impelementaciji mrežnih sistema

GARANCIJA

Garancija na izvedene radove i opremu


PROJEKTOVANJE I Izgradnja WLAN mreža

U skladu s vašim potrebama i zahtevima možemo projektovati i realizovati širokopojasne WiFi mreže za povezivanje velikog broja korisnika (point to multi point), kao i povezivanje (point to point) udaljenih lokacija WiFi tehnologijom.

Nakon provere tehničkih uslova vrši se:

  • Pripremanje lokacije i instalacija antenskih sistema
  • Instalacija antenskih i mrežnih kablova
  • Instalacija i integracija baznih stanica
  • Instalacija sistema napajanja
  • Optimizacija pozicija antenskih elemenata u cilju postizanja potrebnih parametara

Tehnologija na kojoj se realizuju zahtevi korisnika bazirana je na radio opsegu koji ne podleže licenciranju (Free Licence), 5.4-5.8 GHz. Ova tehnologija omogućava realizaciju širokopojasnih mreža, ali i transportnih sistema po standardu IEE802.ac velikih brzina, do 1Gbps, opremom renomiranih proizvođača, kao što su MikrotikUbiquiti.